'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
Kehebatan Lailatul Qodar
14 Mei 2020 14:36 WIB | dibaca 757
 
🔖✨ KEHEBATAN LAILATUL QODAR ✨🔖
Oleh: Dra. Nida Ul Hasanah
[Ketua PD 'Aisyiyah Kab Magelang]
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⏳Kamis, 21 Ramadhan 1441 H = 14 Mei 2020 M
 
🌑✨Lailatul qodar diartikan sebagai malam yang paling mulia, disebut juga sebagai malam yang diberkahi oleh Allah SWT. Jadi malam lailatul qodar itu adalah malam yang hebat sekali✨🌑
 
🍃🌝Diantara kehebatan malam lailatul qodar dapat kita fahami dari riwayat berikut ini yang artinya: 
 
Dari Ali bin ‘Urwah dia berkata: pada suatu hari Rosululloh SAW menyebut 4 orang dari kaum Bani Israil, mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun lamanya, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah selayang pandangpun, seraya mereka menyebut Ayub, Zakariya, Hizqil bin Al’ajuz, dan Yusyak bin An nun. ‘Urwah berkata: Maka heran para sahabat Rosululloh SAW dari hal yang demikian itu. Lantas malaikat Jibril datang kepada Rosululloh SAW seraya berkata: Hai Muhammad, ummatmu heran darinibadah mereka (empat orang bani Israil) yang mereka tidak durhaka kepada Allah Selayang pandangpun, padahal Allah sudah menurunkan yang lebih baik dari itu. Lantas Jibril membacakan ayar kepada Rosululloh SAW : “inna anzalnahu fii lailatil qodri” (sesungguhnya kami telah menurunkan Al Quran di Lailatul Qodar). “Wama adraaka ma lailatul qodri” (dan tahukah kamu apakah lailatul qodar itu?). “ lailalatul qodri khairun min alfii syahrin” (lailatul qodar itu lebih baik daripada seribu bulan).
 (Tafsir Ibnu Katsir: juz 4, halaman 530, pada baris 30-35 dari atas). 
 
🍃🌝Maksudnya, umat Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya sampai menemui lailatul qodar, pahalanya leboh banyak dan lebih bagus daripada ibadahnya kaum bani Israil yang lamanya delapan puluh tahun itu. Sebab Allah menerangkan dengan Firman-Nya tersebut diatas, bahwa lailatul qodar itu lebih bagus daripada seribu bulan. Seribu bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Jadi apabila kita beribadah kepada Allah di bulan romadhan samapi menemui lailatul qodar, pahalanya leboh banyak daripada ibadah 83 tahun lamnya, padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun, apalagi tinggal sisa umur. 
🍃🌝Maka marilah kita memanfaatkan umur kita di bulan Ramadhan dengan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat kita, puasa kita, infaq kita, berdoa kita, hubungan baik kita dengan sesama manusia dan kebaikan-kebaikan lainnya. 
 
🌿🌸Lailatul Qodar ada dua macam, yaitu:
1️⃣Lailatul Qodar yang turunnya hanya satu kali seumur dunia, yaitu Lailatul Qodar yang turunnya Bersama turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi di bulan Ramadhan tanggal 17 saja🟡
2️⃣Lailatul Qodar yang turunnya rutin setiap tahunnya, yaitu salah satu malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan🟡
 
🌿✨Rosululloh SAW bersabda:
تَحَرَّوْا ليلة القدرِ في الوِتْرِ، من العشرِ الأواخرِ من رمضانَ
"Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qodar di malam ganjil dari sepuluh hari bulan Ramadhan (H.R. Bukhori : juz 1, halaman 343, dalam “ Kitabu Sholatit Tarawihi.” Pada baris 23-24 dari atas)
 
🌿🌿Jadi semua ummat Nabi Muhammad seperti kita masih punya bahagiaan untuk mendapat Lailatul Qodar asal kita beriman dan beribadah kepada Allah sampai malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. 
 
Amalan sepuluh hari terkhir di bulan Ramadhan : 
🍀 I’tikaf▪️▪️
disunahkan pada sepuluh hari terkhir untuk beri’tikaf. I’tikaf berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
🍀 Memperbanyak doa,▪️▪️
Dari Aisyah berkata : Wahai rosulullah dijka aku ketepatan mendapatkan lailatul qodar apa yang harus saya ucapkan? Beliau menjawab : “ ucapkanlah Allohumma innaka ‘afuwun tukhibbul ‘afwa fa’fuu ‘anni. (YaAllah sesunggunya Engkau Maha Pemaaf mencintai kemaafan maka maafkanlah aku).” (H.R. Ibnu Majjah) 
🍀 Tadarus Al quran▪️▪️
Sebagaimana sabda Nabi SAW:
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah (Al Quran), maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi sepuluh semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Namun, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf," (HR. At-Tirmidzi)
🍀 Dzikir▪️▪️
Mengingat Allah sebanyak-banyaknya.
Dzikir merupakan amalan ibadah yang mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun
 
••====================••
Shared Post: